En nyårshälsning

Gott Nytt År kära vänner! Jag förbereder en mångkulturell gudstjänst och fastnar för Jesu ord ”Jag är VÄGEN, SANNINGEN och LIVET..”
Det var med denna förvissning och iver i våra hjärtan som vi 1969 packade vår bil och for ”bakom järnridån”. En grupp ungdomar som var präglade av öppenhet och demokrati – likaså av hippierörelsens ”Jesusfolket” som gick utanför kyrkolokaler med uppstyltade program och lät torg, parker och danssalonger bli mötesplats mellan enkla budbärare (evangelister) och vanliga
Svensson....

Det vi mötte av restriktioner och avsaknad av öppenhet och demokrati blev snart en verklighet även för oss – här gäller det att ligga lågt, vara hemlighetsfulla, smuggla in kristen litteratur – och likaså smuggla ut kristna översättningar – ofta skrivna på förbjudna skrivmaskiner och på tygbitar som syddes in i fodret på våra kavajer. Sent skall jag glömma de insmugglade el-komponenter som duktiga ungdomar byggde ihop till inspelningsapparater där det spelades in predikningar och sånger
för att sedan smugglas ut och skickas till kristna radiostationer som skickade budskapet vidare – i etern som var full av störningssändare..... Det var ett heligt krig i nutid för att få frimodigt tro på och förkunna för andra om att det finns EN ENDA VÄG, EN ENDA SANNING och ETT LIV VÄRT
ATT LEVA....

Vårt arbetsnamn blev ganska snart ”Operation Segerpil” som talar om att skjuta en Herrens Segerpil över Järnridån. Det har snart gått 50 år och än idag brinner samma eld i våra hjärtan. Talet om JESUS – den enda sanna VÄGEN motiverar oss att engagera oss med de många ”postkommunistiska” kristna i hela f d Östeuropa. Men liksom då – då vi uppsökte och ringde på hos alla invandrare ifrån f d Jugoslavien – vi letade efter namn som slutade på IC – typ IBRAHIMOVIC …. för att lämna traktater och en inbjudan till en kyrka på deras ort. Var vi naiva? Kanske – men med facit i hand har vi fått se 100-talet omvändelser, nya församlingar har startats och mycket av barmhärtighetstjänst sprungit fram....

Så småningom öppnades land efter land – Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, DDR, Albanien osv. 100-tals av fullpackade långtradare med nödhjälp, sjukhusutrustningar osv – Men det som folket blev mest glada för – tog för givet – att vi skulle ha med var BIBLAR, KRISTEN BARNLITTERATUR!

När jag nu skriver dessa rader och förbereder talet om VÄGEN, SANNINGEN och LIVET får jag en hälsning ifrån syster ASTERIJA JAKIC (se bilden). Hon skriver och hälsar till alla vänner i Sverige - ”Jag är snart 88 år och bor på ett äldreboende – efter 60 års missionsgärning – och jag är så glad att vid jultid fick jag åter ett gyllene tillfälle att lämna Nya Testamentet, goda traktater till alla boende och all personal – tänk Rolf hur många gånger vi sjungit tillsammans ”Sejemo braco seme dobro seme reci” - på svenska ”Gå, gå skördeman gå...”


Syster Asterija – i sin krafts dagar
här 1986 – med sitt litteraturbord

Balkanhjälpen – ett ekumeniskt fristående arbete PÅ KRISTEN GRUND – enligt stadgarna vill fortsatt i detta år vara en kanal där vi både hjälper folk rent lekamligt – men också rent själsligt – Din gåva MÄRKT ”kristen litteratur” blir andlig mat för några flyktingar. Din gåva MÄRKT ”Infödda arbetare” hjälper människor med kallelse på sina liv att få tjäna Gud och sitt samhälle i något av länderna på Balkan. Alla Ö R O N M Ä R K T A gåvor bokförs och hamnar alltid i önskemål med gåvogivarna! Du som följer oss via hemsidan – tveka inte – bli en UNDERSTÖDJANDE MEDLEM – 200:- på år som medlemsavgift. Bli en månadsgivare till ett
eller flera projekt!

God fortsättning!
Rolf Wernersson, föreståndare