Barmhärtighet

Nyss hemkommen ifrån ett Fem dagars besök i Bulgarien – så är det ordet BARMHÄRIGHET som blivit ett ledord.  Jag hade förmånen att få representera Pingstförsamlingen i Lidköping tillsammans med Elin Kjell – diakon i Svenska Kyrkan, Yvonne Jureheim diakon i Equmeniakyrkan samt Ulica Karlsson, officer (f d ”slumsyster”) på Frälsningsarmén. Vår värd för Bulgarienresan var pastor Stefan Stefanov från Bulgarian Aid Mission i Sofia.

Vi hade ett uppdrag och mandat ifrån det ekumeniska arbetet i Lidköping (LKS) och kommer att gemensamt ge en rapport – först till LKS, våra resp. församlingar och till Lidköpingsbygden i stort.

Vi besökte ”våra EU-migranter” i Lidköping – deras hem, släktingar och vänner. Vi besökte ”deras romska bykyrka” och flera andra platser. Vi tittade hela tiden på Sociala Projekt som fungerar, tänkbara projekt där vi kan få göra skillnad nu och framöver.... till detta återkommer vi.

Så var det söndag förmiddag – platsen en stor aula i staden Lukovit där många romer samlas till gudstjänst. Efter att vi fått tillfälle att sjunga, spela och tala till folket – var det en ström av sjuka som önskade förbön. En känsla av allvar, helighet och verkligheten kom ikapp oss. De underbara diakonerna utgav sitt hjärta i innerlig förbön – och ordet på engelska drabbar mig: COMPASSION (översat: medlidande - medkänsla-känna med)... jag läser i min Bibel om compassion – d v s BARMHÄRTIGHET och läser Jesu ord: ”Jag vill se BARMHÄRTIGHET och inte offer....(Matt 9:12)

Jag gläder mig över – och känner en stor stolthet över att få vara en del av ett ekumeniskt arbete där Socialt ansvar och insatser både på hemmaplan och ute i världen får gå hand i hand med den andliga verklighet som vi möter både i och utanför våra kyrkor! Tack för att Ni fortsatt vill vara en del med oss att förmedla både och – som Ulrica citerade William Booth (Frälsningsarméns grundare)  hans  ledord: Soup, Soap, Salvation – på svenska Soppa, Tvål och Frälsning.

Inom en snar framtid kommer vi att återknyta till vår grupps resa i Bulgarien.

Lidköping i Januari  2016 Rolf Wernersson, föreståndare