Årsmötesreferat 2012

Balkanhjälpens Vänner höll årsmöte i Lidköping under lördagen den 19 Maj i Baptistkyrkan Lidköping. I samband med årsmötet hölls även en informationskväll med en rad medverkande – Balkanresenärer som alla talade om hur de blivit påverkade och villiga till att satsa tid och medel för de lidande människor som finns på Balkan. Först i raden som informerade var Ulf Hellgren som genom sitt engagemang på PK Second Hand gjorde en resa tillsammans med en grupp – Ulf kunde inte hålla tårarna borta då han gång på gång berättade om möten med människorna och insatser som görs på Balkan.  Näste talare och bildvisare var Börje Malmsten från Tibro. Han berättade om romska flyktingfamiljer som en dag knackade på Missionskyrkans dörrar i Tibro – vem kunde då ana att vår medmänskliga omsorg skulle betyda att vi idag har fått 100-tals av goda romer i Södra Serbien som vi åter och åter besöker. Vi arbetar främst för att barnen skall få skolgång – men också arbetstillfällen, drägliga bostäder osv. Börje berättade vidare om Balkanhjälpens kontakter i Bulgarien och visade bilder hur hjälptransporterna kommer fram, lagras och distribueras främst bland romer och turkiska byarna. Börje berättade vidare att på eget initiativ hyr en insamlingslokal i Tibro för att ta emot överskott ifrån olika loppisar och klädbytardagar samt ifrån Pingstkyrkans Secondhandbutik Candela för att kanalisera via Balkanhjälpen som han fått stort förtroende för. Föreningens kassör Ingeborg Isaksson läste upp en hälsning ifrån Lotten Persson i Vara som gjorde ett skolarbete och samlade in 11 stora och tunga kollin med fotbollsutrustning ibland fotbollsklubbar i länet och att hon via Balkanhjälpens lastbil och kontakter fått åter bilder på det hon skickat – men nu på fotbollsplaner långt nere på Balkan! Hon vill betona hur lätt det är och vilken stor glädje det ger både insamlare och mottagare. Christopher Hindefjord visade bilder ifrån en Kroatienresa som nyligen genomfördes tillsammans med pastor Joachim Gabre med grupp. Samlingen inramades med sånger av Valter Svensson och ett ungdomligt komp och härlig allsång. Utöver att Balkanhjälpen ger arbetstillfällen både på Balkan och i Lidköping – inte minst genom Agape Second Hand – har man haft glädjen att skicka åtskilliga lastbilar vilket även kommer att om 14 dagar igen. I rena biståndspengar har förmedlats 122.000 under 2011 – man hoppas kunna öka detta resultat under innevarande år och hälsar nya stödmedlemmar och gåvogivare välkomna. Insamlingsbössorna hos Willys och andra butiker har gett goda resultat och här finns möjlighet för olika företag att höra av sig.