Besök från Kosova

Måndagen den 6 Februari besökte två representanter från Ungdomscentret i Kaçanik Lidköping.

Med en hjälpsänding från Tyskland har de sedan okt 2011 öppnat en Second Handbutik i Prishtina för att öka det sociala engagemanget till utsatta människor. För att få ytterligare inspiration och kunskap gjorde de ett studiebesök till PK Second Hand i Lidköping och Agape Second Hand.