Insamling av kläder och husgeråd

Den 1 oktober startade vi en insamling av kläder och husgeråd till behövande i Bulgarien. Vi samarbetar med Bulgarian Aid Mission som har lång erfarenhet av att hjälpa behövande i Bulgarien.

Hur?

Du får gärna ringa Rolf: 0737 - 73 45 00 / 0510 - 106 26 När Du skänker - tänk på den gyllene regeln Allt vad Ni vill att andra skall göra mot Er skall Ni ock göra mot dem.....

Vår tolkning av detta är, att det som är helt och rent (som jag gärna vill ge mina egna nära och kära) - det skänker jag bort! Det som är gränsfall??? Kanske bättre att Du lämnar det till återvinning - så slipper våra frivilligarbetare att både sortera och köra till tippen....
En förklaring till den som undrar - går det inte till fattiga som förlorat allt???? Där är väl varje liten trasa värdefull?? Det är sant att vi många gånger gjort klädinsamlingar vid större katastrofer - ex.vis vid revolutionen i Rumänien, när Albanien öppnades, efter kriget i Bosnien osv. Vid sådana tillfällen hinner man oftast inte med att göra sortering eller att göra fina packlådor - men så är inte fallet just nu! Till vår pågående insamling riktar vi inte hjälpen i första hand till JORDBÄVNINGS- ELLER KATASTROFOMRÅDEN - utan till länder i Europa som alla vill leva i en liknande standard som vi är vana vid! Varje transport till Balkanområdet kostar c:a 30.000:- SEK plus en hel del resor och frakter i Sverige under hanteringstiden. En del av dessa transportkostnader kommer in genom våra insamlingsbössor på stan i olika butiker, vår loppis på Sockerbruket och genom vårt lotteri på Sockerbruket. Därför är varje penninggåva, varje pryl som går att sälja, varje gåva ifrån affärsmän till vårt lotteri osv mycket värdefulla.